10 CZERWCA 2022 r. KONFERENCJA TERENOWA

20220610 154015
Organizacja i przeprowadzenie konferencji terenowej pt. Bioróżnorodność Morza Bałtyckiego dla nauczycieli – opiekunów Szkolnych Kół LOP z powiatu kościerskiego i kartuskiego oraz leśników z Nadleśnictwa Kościerzyna i Lipusz na teren Nadmorskiego Parku Krajobrazowego i do Helu.

Głównym celem konferencji było poznanie bioróżnorodności Morza Bałtyckiego, wybranych elementów środowiska przyrodniczego, różnorodnych gatunków flory i fauny oraz różnych form ochrony przyrody, Natura 2000. Spotkanie z pracownikami Nadmorskiego Parku Krajobrazowego i Błękitnej Szkoły we Władysławowie, którzy przedstawili  nam  walory przyrodnicze,  krajobrazowe Parku, atrakcje turystyczne: szlaki  piesze i rowerowe itp.   Kolejnym punktem konferencji był Hel – Fokarium, trening medyczny fok, wystawa i bardzo ciekawe zajęcia  w Sali konferencyjnej, połączone z prezentacją – Bałtyckie foki i morświny, mieszkańcy Bałtyku (plankton, bentos, nekton). Zagrożenia dla Bałtyku i inne atrakcje Półwyspu Helskiego,  gdzie znajdują  się jedyne w Polsce plaże o ekspozycji południowej. Uczestnicy konferencji  mieli okazję obserwowania charakterystycznych ekosystemów ukształtowanych w strefie styku lądu z morzem np. zbiorowiska wydm białych i szarych plaż wydmowych, torfowisk również wysokich typu atlantyckiego, najpowszechniejszych gatunków roślinności zielnej jak turzyca piaskowa, piaskownica zwyczajna, mikołajek nadmorski. Pan przewodnik Adam Michalak zapoznał nas z wybranymi gatunkami ptaków (występuje 150), migracją ptaków wzdłuż Półwyspu Helskiego, rezerwatami przyrody (13)  utworzonymi w celu ochrony walorów  przyrodniczych i krajobrazowych najcenniejszych obszarów na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny. 

 

Galeria:

20220610 143351 20220610 143446 20220610 154030 20220610 154207 20220610 170611

                                        WFOŚiGW w Gdańsku 

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2019/2020:

 znaczeklop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b