Bioróżnorodność kartuskiego lasu i jeziora.

1

Kolejnym etapem w ramach projektu "Bioróżńorodność Kartuz i okolic", było odkrywanie Bioróżnorodoności Kartuskiego Lasu i Jeziora.

W okolicach Kartuz mamy niezwykłą możliwość poznawania różnych ekosystemów zlokalizowanych na stosunkowo niewielkim obszarze. Tym razem skupiliśmy się na ekosystemie wodnym – na przykładzie Jeziora Klasztornego Dużego, i ekosystemie leśnym, który otacza wspomniane jezioro.

Podczas zajęć terenowych obserwowaliśmy otaczającą nas przyrodęmię, między innymi przy pomocy lornetek przyglądaliśmy się ptakom. Zbieraliśmy liście, szyszki, nasiona, zioła, owoce, grzyby. Zebrane przez nas materiały, pod okiem edukatora, zostały zinwentaryzowane przy pomocy przewodników. Przygotowaliśmy preparaty, które następnie oglądaliśmy pod mikroskopem.

W trakcie wędrówki rozmawialiśmy o rosnących w lesie i nad jeziorem roślinach - o tym, jakie mają właściwości i zastosowanie, a także o tym, które z nich są jadalne, i jak założyć przy domu dziki ogród.

Znaleźliśmy również „prawdziwka giganta”, co spotkało się ze sporym entuzjazmem uczestników wędrówki.

Na koniec zajęć pobraliśmy próbki wody z jeziora do dalszych analiz chemicznych, które przeprowadziliśmy po powrocie do sali.
To był owocny dzień dla edukacji przyrodniczej w Kartuzach.

logo Wfoś

 

3

 

7

 

2

 

6

 

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2019/2020:

 znaczeklop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b