"PTAKI GDYNI"

OM LOP W GDYNI
ZAPRASZA W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

DO UDZIAŁU W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM

 Wyniki konkursu - kliknij tutaj

1. CELE KONKURSU:

- poznanie różnorodności gatunków ptaków Gdyni

- poznanie różnych środowisk życia ptaków

- poznanie biologii ptaków


2. DO KONKURSU ZAPRASZAMY:

- dzieci i młodzież szkół podstawowych ( IV-VI ), gimnazjów i szkół średnich.


3. PRACE KONKURSOWE BĘDĄ OCENIANE W KATEGORIACH WIEKOWYCH:

- uczniowie szkół podstawowych klasy IV – VI

- uczniowie szkół gimnazjalnych

- uczniowie szkół średnich.


4. REGULAMIN KONKURSU:

a) temat prac: „Ptaki Gdyni”

b) proponuje się odbycie zajęć terenowych przeprowadzonych przez nauczycieli i wycieczek z rodzicami

lub opiekunami w celu dokonania obserwacji ptaków i wykonania zdjęć

c) wymagania techniczne:

- maksymalnie 3 zdjęcia tego samego gatunku (obiektów-gatunków może być kilka)

- format zdjęć 10cm X 15cm

- zdjęcia kolorowe lub czarno-białe, wykonane samodzielnie

- każde zdjęcie powinno być naklejone na sztywną kartkę formatu A4 z opisem pod zdjęciem

( tytuł pracy, imię i nazwisko autora pracy, wiek, klasa, nazwa, adres i telefon do szkoły, nazwisko nauczyciela

opiekuna )

d) termin:

- prace konkursowe powinny być dostarczone najpóźniej do 30 kwietnia 2012r.

- zabezpieczone przed zniszczeniem prace mogą być wysłane pocztą lub dostarczone osobiście na adres:


SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18

W GDYNI

ul. KRASICKIEGO 28

81-385 GDYNIA

z dopiskiem „KONKURS FOTOGRAFICZNY-PTAKI GDYNI”


e) szkoły zostaną powiadomione o wynikach konkursu – laureaci,

rozdanie nagród laureatom nastąpi podczas „KONFERENCJI PRZYRODNICZEJ 2012”


5. NAUCZYCIELE OPIEKUNOWIE KONKURSU:


Irmina Krzymowska

Ilona Biłek - Landowska

Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 18 w Gdyni ul Krasickiego 28 tel. 0 58 620 69 43

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2019/2020:

 znaczeklop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b