Pomorski Sejmik Krajoznawczy 2012

 aleksandra_grabowy


„Morze w krajobrazie Pomorza"
Gdańsk, 15 - 16 grudnia 2012 r.
Zapraszamy do zapoznania się z relacją

Organizatorzy sejmiku pomorskiego „Morze w krajobrazie Pomorza" to cztery towarzystwa ogólnopolskie: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Liga Ochrony Przyrody, Polskie Towarzystwo Geograficzne i Polskie Towarzystwo Geologiczne. Jednym z celów sejmiku była integracja członów 4 Towarzystw, a także współpraca naukowców, krajoznawców i przyrodników.
 

Wszystkich uczestników sejmiku krajoznawczego powitał Ryszard J. Wrzosek, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Sejmiku. W sejmiku wzięło udział blisko 100 uczestników, reprezentujących geografów i geologów, przyrodników, przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, instruktorów krajoznawstwa i ochrony przyrody, a także nauczyciele i młodzież. W sejmiku uczestniczyli także laureaci konkursu fotograficznego „Morze w krajobrazie Pomorza". Przewodniczący Komitetu przedstawił chronologicznie działania, podjęte przez 4 Towarzystwa, związane z Rokiem Krajobrazów Pomorza. Gospodarzem sesji naukowej sejmiku krajoznawczego był dr Piotr Paweł Woźniak, przewodniczący Oddziału Gdańskiego PTG, który powitał zebranych uczestników sejmiku.

Odbyły się dwie sesje naukowe, przedzielone przerwą na kawę.
Pierwszej sesji przewodniczył Piotr Paweł Woźniak, zaś drugiej Ryszard J. Wrzosek.

I sesja naukowa

Paleokrajobrazy Pomorza - dr hab. Szymon Uścinowicz
Wizualizacja wybrzeży klifowych południowego Bałtyku - dr Regina Kramarska
 

II sesja naukowa
 
 
Kształtowanie krajobrazu podwodnego - dr inż. Jarosław Samsel
Lasy w krajobrazie Pomorza - mgr inż. Mariusz Potoczny
Latarnie morskie w krajobrazie pomorskim - mgr Apoloniusz Łysejko
Dokumentowanie fotograficzne krajobrazu pomorskiego - „Z morzem w tle" - dr inż. Paweł Raczyński

W drugim dniu sejmiku, 16 grudnia 2012 r. odbyła się wycieczka krajoznawcza na Pobrzeże Kaszubskie.

Sejmikowi towarzyszyły wystawy:

- pokonkursowa "Morze w Krajobrazie Pomorza"
- malarstwa wybranych obrazów olejnych Bolesława Okuniewskiego.

Szczegółowa relacja z Sejmiku - kliknij tutaj (autorstwa Alicji i Ryszarda Wrzosków)


PATRONAT
HONOROWY
mwp logoug pttk
Marszałek Województwa Pomorskiego
Mieczysław Struk
J. M. Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
Bernard Lammek
Prezes Zarządu Głównego PTTK
Lech Drożdżyński
 
 
 
 
Organizatorzy:
 
logo_lop pttk ptgeograficzne ptgeologiczne
Liga Ochrony Przyrody, Okręg Gdański
Pomorskie Porozumienie Oddziałów PTTK w Gdańsku
Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Gdański
Polskie Towarzystwo Geologiczne, Oddział Gdański
 
 
 
 
 
 
Współorganizatorzy:
Instytut Geografii UG w Gdańsku
Pomorski Urząd Marszałkowski w Gdańsku
Oddział Geologii Morza PIG-PIB w Gdańsku
 
 
 
 
 
Komitet Organizacyjny:
Ryszard Wrzosek - przewodniczący
Piotr Paweł Woźniak - wiceprzewodniczący
Alicja Wrzosek - sekretarz
Ewa Jaworska, Krzysztof Kopeć, Grzegorz Masik

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2019/2020:

 znaczeklop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b