Pomorski Sejmik Krajoznawczy "Jeziora w krajobrazie i gospodarce Pomorza" 2013

rjp_2013

Uchwałą nr 514/XXV/12 z dnia 21 grudnia 2012 r. Sejmik Województwa Pomorskiego ustanowił rok 2013 Rokiem Jezior Pomorza. Na zakończenie całorocznych działań władz samorządowych, instytucji i towarzystw oraz organizacji pozarządowych zorganizowany został w dniach 14 - 15 grudnia 2013 r. Pomorski Sejmik Krajoznawczy.

 

 

W pierwszym dniu sejmiku, 14 grudnia 2013 r., odbyła się sesja naukowa na Uniwersytecie Gdańskim, a w drugim dniu, 15 grudnia 2013 r., zorganizowano wycieczkę na Pojezierze Kaszubskie. W sesji naukowej wzięło udział ponad 100 uczestników, reprezentujących UG, władze samorządowe i członkowie 4 towarzystw, które zorganizowały sejmik. Przed oficjalnym powitaniem uczestników sesji zabrał głos R. J. Wrzosek. Wprowadzenie przewodniczacego to krótka historia dot. Organizatorów i organizacji sejmików krajoznawczych.

 

R. J. Wrzosek podziękował patronom honorowym m.in. za wsparcie i pomoc w organizacji sejmików. Po raz trzeci spotkano się w tej auli UG i po raz trzeci JM Rektor UG prof. dr hab. Bernard Lammek, Marszałek Województwa Mieczysław Struk i Prezes ZG PTTK, obecnie Roman Bargieł udzielili nam swego wsparcia.

 

Uczestników obecnej sesji naukowej „Jeziora w krajobrazie i gospodarce Pomorza" powitali wspólnie p. Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska i Ryszard Józef Wrzosek.

 

Przed rozpoczęciem sesji odbyła się uroczystość dekoracji odznaczeniami honorowymi działaczy LOP. Na wniosek LOP odznaczenia  „Za zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" otrzymali:
- Izabela Niezgoda, nauczycielka V LO w Gdyni,
- Ryszard J. Wrzosek, geograf i geolog, działacz społeczny z Gdyni.
Odznaki wręczyła Pani Marzena Sobczak Dyrektora Departamentu Środowiska i Rolnictwa Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku oraz Pan Jerzy Krefft Prezes Ligi Ochrony Przyrody Okręgu w Gdańsku.
Złote Odznaki Honorowe LOP „Zasłużony dla Ochrony Przyrody" otrzymały nauczycielki z Gdyni:
- Grażyna Grabecka,
- Elżbieta Skowrońska.

 

Następnie rozpoczęły się obrady, które poprowadziła prof. E. Bajkiewicz-Grabowska wspólnie z R. J. Wrzoskiem.
W pierwszej części sesji referaty przedstawili:
- Jeziora jako archiwa zmian środowiska - DAWID WEISBRODT
- Naturalne i antropogeniczne przemiany jezior - MAGDALENA BOROWIAK
- Jeziora kartuskie: przykład degradacji środowiska wodnego i rezerwuar
zanieczyszczeń (z filmem) - WOJCIECH TYLMAN
- Stan ekologiczny jezior województwa pomorskiego - ELŻBIETA BAJKIEWICZ-
GRABOWSKA
Na zakończenie pierwszej części sesji przedstawiono film pt. „W toni Raduńskiego" w reżyserii Katarzyny Sędek i produkcji Andrzeja Mielczarka.
Po krókiej przerwie na kawę i herbatę odbyła się druga część sesji naukowej w której wystąpili referenci z następującymi prezentacjami:
- Walory przyrodnicze, zagrożenia i ochrona jezior w parkach krajobrazowych województwa pomorskiego - MARCIN MILLER
- Jeziora i oczka w krajobrazie Nadleśnictwa Wejherowo - TOMASZ WICZANOWSKI - W krainie kaszubskich jezior - PAWEŁ RACZYŃSKI
- Podwodny świat kaszubskich jezior - JAROSŁAW SAMSEL
- Film pt. „Nie tylko Leniwe" w reżyserii Katarzyny Sędek
- Jeziora na znakowanych szlakach turystycznych Pomorza - RYSZARD JÓZEF WRZOSEK
- Jeziora w strefie Trójmiasta na trasie wędrówek pieszych - ALICJA WRZOSEK
- Stacja Limnologiczna Uniwersytetu Gdańskiego w Borucinie - DARIUSZ BOROWIAK
Po referatach odbyła się ożywiona dyskusja, świadcząca o zaiteresowaniach i odpowiedzialności wypowiadających się osób. Szczególną uwagę zwracano na zanieczyszczenia wód wielu jezior pomorskich i presji antropogenicznej. Przyjęto rezolucję dotyczącą poprawy obecnego stanu sanitarnego jezior, która przrdstawiona zostanie Marszałkowi Województwa Pomorskiego.

 

W drugim dniu sejmiku odbyła się wycieczka autokarowa na Pojezierze Kaszubskie pod przewodnictwem Alicji i Ryszarda Wrzosków. Wzięło w niej udział 46 uczestników, głównie z PTTK i LOP. Wycieczka była dedykowana zmarłemu w marcu 2012 r. profesorowi Jerzemu Szukalskiemu, Członkowi Honorowemu PTG i PTTK. Na pierwszym postoju w Chmielnie oprowadzał nas miejscowy przewodnik Stanisław Klimowicz, geograf i nauczyciel z Chmielna. Najpierw zwiedziliśmy Muzeum Ceramiki Necla, gdzie właściciel zaprezentował pokaz pracy na kole grrncarskim a potem oprowadził po muzeum. Uczestnicy kupili na pamiatkę miejscowe wyroby cramiczne i udakiśmy się do miejscowego kościoła parafialnego, a potem na cmentarz. Przed grobem profesora Jerzego Szukalskiego i jego żony oddaliśmy hołd pamięci, zapalając znicze i składając wiązanki kwiatów. Potem udaliśmy się drogą kaszubską, wybudowaną w latach 1965 -1967 głównie do celów turystycznych, w kierunku Ostrzyc. Po drodze zatrzymaliśmy się na dwóch punktach widokowych: Złota Góra i Jastrzębia Góra. Miejscem docelowym wycieczki była Stacja Limnologiczna UG w Borucinie. Tutaj po spożyciu gorącego posiłku i wypiciu kawy zapoznaliśmy się z działalnością stacji limnologicznej. Dr Kamili Nowiński, adiunkt Katefry Limnologi UG zapoznał nas z pomiarami i badaniami jezior, a mgr Sławomi Skierka oprowadził po ogródku meteorologicznym stacji i objaśniał zasady pomiarów parametrów pogody.

 

Ryszard Józef Wrzosek
Komitet Organizacyjny Sejmiku
Przewodniczący
 
Szczegółowa relacja - kliknij tutaj (pdf.)
Fotorelacja z wydarzenie - kliknij tutaj

loga 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2019/2020:

 znaczeklop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b