Międzyszkolna Konferencja Przyrodnicza, Gdynia 2015

IMG 20150528 133758
W dniu 28 maja 2015 r. z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska w Leśnym Ogrodzie Botanicznym Marszewo odbyła się Międzyszkolna Konferencja Przyrodnicza pod hasłem "Ochrona gatunkowa roślin warunkiem zachowania bioróżnorodności gdyńskich ekosystemów lądowych".

zorganizowana przez OM LOP w Gdyni, Nadleśnictwo Gdańsk oraz LOP Okręg w Gdańsku.

Konferencja była podsumowaniem realizowanego przez OM LOP w Gdyni w gdyńskich szkołach w roku szkolnym 2014/2015 projektu ekologicznego nt. „Ochrona gatunkowa roślin warunkiem zachowania bioróżnorodności gdyńskich ekosystemów lądowych". W ramach projektu we współpracy z Nadleśnictwem Gdańsk i Zarządem Okręgu LOP w Gdańsku organizowane były w ciągu roku szkolnego spotkania i prelekcje, a także zostały opracowane i przeprowadzone przez nauczycieli gdyńskich szkół międzyszkolne konkursy ekologiczne. W konkursach programowych wzięło udział ok. 150 uczniów z gdyńskich szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

Konkursy międzyszkolne realizowane w ramach projektu, zostały opracowane i przeprowadzone przez nauczycieli gdyńskich szkół: Szkoły Podstawowej nr 18, Gimnazjum nr 11, Gimnazjum nr 3, Zespołu Szkół nr 7, Szkoły Podstawowej nr 37 oraz V Liceum Ogólnokształcącego:
I. Konkursy wiedzy dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich: „Bioróżnorodność gdyńskich ekosystemów. Leśne i łąkowe rośliny zarodnikowe i nasienne – zagrożenia i ochrona", „Bioróżnorodność Zatoki Gdańskiej".
II. Konkurs literacko-recytatorski dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich:
„Rośliny łąk i lasów w literaturze polskiej".
III. Konkurs fotograficzny dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich:
„Poznajemy chronione rośliny zarodnikowe i nasienne gdyńskich ekosystemów lądowych."
IV. Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych:
„Poznajemy chronione rośliny zarodnikowe i nasienne gdyńskich ekosystemów lądowych."
V. Konkurs na prezentację multimedialną dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich:
„Poznajemy chronione rośliny zarodnikowe i nasienne gdyńskich ekosystemów lądowych. Przewodnik młodego przyrodnika".

W Konferencji uczestniczyli przedstawiciele organizacji i instytucji przyrodniczych, zaproszeni goście oraz nauczyciele i uczniowie - laureaci konkursów z 20 gdyńskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wśród zaproszonych gości byli min.: pani Elżbieta Mazurek, konsultant metodyczny z Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, pani Katarzyna Tysler i pani Marzena Zakonek z Zarządu Okręgu LOP w Gdańsku, przedstawiciel Nadleśnictwa Gdańsk – pan Witold Ciechanowicz.

Głównymi celami działań OM LOP w Gdyni w roku szkolnym 2014/2015, były: rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska przyrodniczego, poznanie różnych gatunków roślin występujących na terenie gdyńskich łąk i lasów, poznanie wymagań życiowych roślin zarodnikowych i nasiennych związanych ze środowiskiem miejskim, określanie znaczenia roślin w przyrodzie i gospodarce człowieka, wdrażanie wśród młodzieży gdyńskich szkół zasad zrównoważonego rozwoju, kształcenie obywateli świadomych destrukcyjnego wpływu człowieka na środowisko naturalne i skutków antropogenicznego przekształcania ekosystemów, pobudzanie młodzieży do aktywnych działań na rzecz przyrody, w środowisku lokalnym, dostrzeganie globalnych zmian w środowisku, poznanie zagrożeń środowiska naturalnego wynikających z sąsiedztwa dzielnic miejskich oraz pobudzanie młodzieży do aktywnych działań na rzecz przyrody w środowisku lokalnym.

Podczas konferencji zaproszeni goście wystąpili z prelekcjami związanymi z tematem konferencji, wzbogaconymi prezentacjami multimedialnymi – pan Tomasz Michalski z Zarządu Okręgu LOP w Gdańsku oraz pan Witold Ciechanowicz z Nadleśnictwa Gdańsk.

W części artystycznej wystąpili uczniowie z gdyńskich szkół – laureaci konkursu literacko-recytatorskiego. W czasie konferencji zorganizowana została wystawa nagrodzonych prac fotograficznych, plastycznych oraz zaprezentowane zostały konkursowe prezentacje multimedialne.

Ostatnim punktem Konferencji było wręczenie podziękowań nauczycielom zaangażowanym w realizację projektu oraz dyplomów i nagród 70 laureatom konkursów przeprowadzonych w ramach Międzyszkolnego Projektu Edukacji Ekologicznej realizowanego w roku szkolnym 2014/2015 przez OM LOP w Gdyni nt. „Ochrona gatunkowa roślin warunkiem zachowania bioróżnorodności gdyńskich ekosystemów lądowych". Nagrody dla laureatów ufundowane zostały przez Urząd Miasta Gdyni – Wydział Środowiska.

Zarząd OM LOP w Gdyni składa serdeczne podziękowania za pomoc w przygotowaniu Konferencji Zarządowi Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Gdańsku.

Dziękuję władzom Urzędu Miasta Gdyni za sfinansowanie nagród laureatom konkursów i wspieranie działań OM LOP w Gdyni oraz wyrażam nadzieję na dalszą kontynuację współpracy w celu wychowania kolejnych pokoleń młodych ludzi, nieobojętnych na stan środowiska naturalnego, w którym żyją.

 

W imieniu Zarządu OM LOP w Gdyni
Prezes OM LOP w Gdyni
Izabela Niezgoda

 

Galeria:

IMG 20150528 133937 IMG 20150528 144203 IMG 20150528 134505 IMG 20150528 135415 IMG 20150528 135513 IMG 20150528 135724

IMG 20150528 144147 IMG 20150528 143837 IMG 20150528 143438 IMG 20150528 135842

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2019/2020:

 znaczeklop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b