Relacja z Międzyszkolnej Konferencji Przyrodniczej w Gdyni 2013

100_1188W dniu 4 czerwca 2013r. z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska w V Liceum Ogólnokształcącym, odbyła się Międzyszkolna Konferencja Przyrodnicza - "Owady gdyńskich parków, łak i lasów", zorganizowana przez nauczycieli i uczniów V Liceum Ogólnokształcącego oraz Oddział Miejski Ligi Ochrony Przyrody w Gdyni.


Konferencja była podsumowaniem realizowanego w gdyńskich szkołach w roku szkolnym 2012/2013 projektu ekologicznego nt. „Owady gdyńskich parków, łąk i lasów". W ramach projektu we współpracy z Nadleśnictwem Gdańsk organizowane były w ciągu roku szkolnego spotkania i prelekcje, a także międzyszkolne konkursy ekologiczne: fotograficzny, na prezentację multimedialną, wiedzy i literacki. W konkursach programowych udział wzięło ok. 250 uczniów z gdyńskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 
Programowe konkursy międzyszkolne realizowane w ramach projektu, opracowane i przeprowadzone przez nauczycieli gdyńskich szkół: Szkoły Podstawowej nr 18, Gimnazjum nr 11, Gimnazjum nr 3, CKU Kolegium Miejskie oraz V Liceum Ogólnokształcącego:
I. Konkursy wiedzy dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich: „Rezerwaty i pomniki przyrody Gdyni", „Bioróżnorodność Zatoki Gdańskiej", „Owady Gdyni".
II. Konkurs literacki dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich „Owady parków, łąk i lasów Gdyni". Konkurs obejmował literacką twórczość własną uczniów oraz recytację.
III. Konkurs fotograficzny dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich „Owady Gdyni".
IV. Konkurs na prezentację multimedialną dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich „Poznajemy owady Gdyni. Przewodnik multimedialny młodego entomologa".

 

W Konferencji uczestniczyli przedstawiciele organizacji i instytucji przyrodniczych, zaproszeni goście oraz nauczyciele i uczniowie laureaci konkursów z 20 gdyńskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wśród zaproszonych gości byli min.: przedstawiciel Urzędu Miasta z Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa pani Sylwia Grabowska, pan Jerzy Krefft z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, prezes Ligi Ochrony Przyrody, pani Katarzyna Kamińska z LOP w Gdańsku, pani Dyrektor Kolegium Miejskiego w Gdyni pani Barbara Latocha.

Wszystkich zgromadzonych powitała pani Alicja Adamczyk, Dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni. W imieniu Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody uczestników konferencji powitał pan Jerzy Krefft.

Głównymi celami działań OM LOP w Gdyni w roku szkolnym 2012/2013, były: poznanie przez uczniów gdyńskich szkół różnych gatunków owadów, które żyją na terenie miasta oraz uświadomienie znaczenia owadów w przyrodzie i gospodarce człowieka. Młodzież obserwowała i opisywała owady związane zarówno ze środowiskiem typowo miejskim jak i gatunki owadów występujące w terenach lasów i łąk otaczających Gdynię. Projekt miał na celu poznanie wymagań życiowych owadów oraz uświadomienie negatywnego wpływu człowieka na ich środowisko naturalne. Jak również uświadomienie dzieciom i młodzieży szczególnej roli w biocenozach leśnych i łąkowych owadów zapylających i konieczność ich ochrony.

Podczas konferencji zaproszeni goście wystąpili z prelekcjami związanymi z tematem konferencji, wzbogaconymi prezentacjami multimedialnymi. Z dużym zainteresowaniem spotkało się wystąpienie pani Katarzyny Kamińskiej z LOP w Gdańsku nt. Ciekawostki z życia owadów.

Część artystyczną przygotowali uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni. W czasie konferencji zorganizowana była wystawa prac fotograficznych oraz prezentowane były prezentacje multimedialne przygotowane przez uczniów gdyńskich szkół w ramach organizowanych w ciągu roku szkolnego konkursów.

Ostatnim punktem Konferencji było wręczenie dyplomów i nagród 100 laureatom konkursów przyrodniczych przeprowadzonych w ramach Międzyszkolnego Projektu Edukacji Ekologicznej realizowanego w roku szkolnym 2012/2013 nt. „Owady gdyńskich parków, łąk i lasów. Chrońmy owady zapylające". Nagrody ufundowane zostały przez Urząd Miasta Gdyni - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Zarząd OM LOP w Gdyni składa serdeczne podziękowania za pomoc w przygotowaniu Konferencji Zarządowi Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Gdańsku.

Dziękuje również władzom Urzędu Miasta Gdyni za sfinansowanie nagród laureatom konkursów i wspieranie działań OM LOP w Gdyni oraz wyraża nadzieję na dalszą kontynuację współpracy w celu wychowania kolejnych pokoleń młodych ludzi, nieobojętnych na stan środowiska naturalnego, w którym żyją.
 

 

W imieniu Zarządu OM LOP w Gdyni
Prezes OM LOP w Gdyni
Izabela Niezgoda
 
 
Więcej informacji dot. Projektu Edukacyjnego LOP w Gdyni - kliknij tutaj
 
Galeria:
gdy_konf_lop_2013 5 gdy_konf_lop_2013 9 gdy_konf_lop_2013 8 gdy_konf_lop_2013 4 gdy_konf_lop_2013 7 gdy_konf_lop_2013 gdy_konf_lop_2013 3 gdy_konf_lop_2013 1 gdy_konf_lop_2013 2

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2019/2020:

 znaczeklop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b